Suvi för höghus

Suvi är en utdragbar köksfläkt som integreras i köksskåpen. Framsidan av kåpan är ett stilrent glas som går att beställa i tre färger: vitt, silver och svart. Alla våra köksfläktar och kåpor har energisnåla, långlivade LED-lampor. Vi har valt att leverera en täcklist med varje kökskåpa, på så vis går det att installera Suvi-spiskåpan i skåp med olika djup. Höghus-kåpan är utvecklad för centrala ventilationssystem. Justering och mätning är gjort för att vara så enkelt som möjligt. För att mäta prestationen behöver man bara använda sig av en mätningspunkt, oberoende om man vill mäta max- eller standardluftflöde. Mätningspunkten kräver inte heller någon extra utrustning, utan bara en tryckmätare. Brandspjällets ventil är borttagbar underifrån, bakom fettfiltret.

Pia för höghus

Våra Pia-spiskåpor är lätta och snabba att installera i kök. Vi har planerat spiskåporna utgående från både montörens och slutanvändarens synvinkel, därför finns det en mängd smarta lösningar inne i kåpan. Vi har valt att leverera en täcklist med varje kökskåpa, på så vis går det att installera Pia-spiskåpan i skåp med olika djup.

Pia-serien är också ett miljövänligt alternativ. Alla våra köksfläktar och kåpor har energisnåla, långlivade LED-lampor. Kökskåpan har en timer, som ser till att effektiveringsfliken alltid stängs helt och hållet.

Höghus-kåpan är utvecklad för centrerade ventilationssystem. Justering och mätning är gjord för att vara så enkelt som möjligt. För att mäta prestationen behöver man bara använda sig av en mätningspunkt, oberoende om man vill mäta max- eller standardluftflöde. Mätningspunkten kräver inte heller någon extra utrustning, utan bara en tryckmätare. Brandspjällets ventil är borttagbar underifrån, bakom fettfiltret.

Produkter fyller byggnadsstandarden för ljud i luftkanaler. Mätningsstandard SFS-EN-ISO 10140-2 och SO 717-1.

Ida för höghus

Fritt placerbar fläkt för väggmontering. Fläkten har kapacitiva knappar integrerade i glaslisten. Höghus-kåpan är utvecklad för centrerade ventilationssystem. Justering och mätning är gjord för att vara så enkelt som möjligt. För att mäta prestationen behöver man bara använda sig av en mätningspunkt, oberoende om man vill mäta max- eller standardluftflöde. Mätningspunkten kräver inte heller någon extra utrustning, utan bara en tryckmätare. Brandspjällets ventil är borttagbar underifrån, bakom fettfiltret.

Eva för höghus

Fritt placerbar fläkt för köksöar. Fläkten har kapacitiva knappar integrerade i glaslisten. Höghus-kåpan är utvecklad för centrerade ventilationssystem. Justering och mätning är gjord för att vara så enkelt som möjligt. För att mäta prestationen behöver man bara använda sig av en mätningspunkt, oberoende om man vill mäta max- eller standardluftflöde. Mätningspunkten kräver inte heller någon extra utrustning, utan bara en tryckmätare. Brandspjällets ventil är borttagbar underifrån, bakom fettfiltret. Produkter fyller byggnadsstandarden för ljud i luftkanaler. Mätningsstandard SFS-EN-ISO 10140-2 och SO 717-1.

More than pure air