AirfiFrost Pro System

Airfi Frost Pro System

Välkommen till A+ årsverkningsgradens generation

Med vår AFPS-teknik når Model 60, Model 100 och Model 150-ventilationsaggregaten en årsverkningsgrad på A+.

Airfi Frost Pro System (AFPS) är standard i alla ventilationsaggregat tillverkade av oss. Det nya AFPS-systemet är självlärande och garanterar att aggregatet fungerar också under uppvärmningsperioder!

Airfi Frost Pro System är en finsk uppfinning, med vilken värmeväxlaren enbart tinas då det finns behov för det. Dessutom fungerar systemet också vid långvariga kalla perioder.

Energin för att tina värmeväxlaren kommer från frånluften. På så sätt får vi nytta av värmemotståndens energi i bostaden, istället för att t.ex. värma frånluften med motstånd.

Avfrostningsfunktionen aktiveras bara för den nödvändiga tiden. Detta hjälper med att spara ytterligare energi, speciellt i jämförelse med tidigare teknik. Den självlärande delen av systemet beaktar det enskilda aggregatet, t.ex. hur smutsiga filtren och värmeväxlaren är. Genom att välja Airfi Oy:s energisnåla ventilationsaggregat sparar du klart in på din elräkning.

Airfi Frost Pro System (AFPS) – Airfi Oy:n har beviljats ett patent för vårt självlärande frostskydd.

More than pure air