AirfiFrost Pro System

Airfi Frost Pro System

Tervetuloa uudelle A+ energia­tehokkuuden aikakaudelle

AFPS tekniikalla saavutetaan Airfi Oy:n valmistamissa Model 60, Model 100, Model 130, Model 150, Model 250 sekä Model 350 -ilmanvaihtokoneissa A+ luokituksen vuosihyötysuhteen.

Airfi Frost Pro System (AFPS) on kaikissa Airfi Oy:n valmistamissa ilmanvaihto­koneissa vakiona. Uusi Airfi Frost Pro System (AFPS) on oppiva huurtumissuoja, jolla varmistetaan ilmanvaihtokoneen toimivuus lämmityskaudella!

Airfi Frost Pro Systems on suomalainen keksintö, jossa lämmöntalteenottokenno sulatetaan vain tarpeenmukaisesti ja kennon toiminta taataan myös pitkäjakoisilla kovilla pakkasilla.

Kennon sulatukseen käytettävä energia otetaan poistuvasta ilmasta. Näin läm­mity­svastusten antama energia saadaan asunnon hyödyksi, eikä esi­merkiksi jäteilmaa lämmitetä etuvastuksilla.

Sulatustoimintoa ajetaan ainoastaan optimaalisen ajan verran, joka säästää ener­giaa verrattuna vanhempaan tekniikkaan. Oppiva toiminto yhdistettynä huurtumissuojaan ottaa huomioon koneen yksilölliset ominaisuudet kuten filttereiden likaantumisen sekä lämmöntalteenottokennon likaantumisen. Valitsema­lla Airfi Oy:n energiatehokkaat ilmanvaihtokoneet saat selvää energiasäästöä.

Airfi Frost Pro System (AFPS) – Airfi Oy:n oppivalle huurtumisenesto­järjestelmälle on myönnetty patentti.

More than pure air