Faktureringsuppgifter

E-fakturor

Airfi Oy AB, 2887690-1 E-fakturaadress: 003728876901 Operatör: Maventa (003721291126) Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*

*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

Fakturor per e-post till skanningstjänsten

Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.

Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Adressen för e-post fakturor: 28876901@scan.netvisor.fi

Skanningstjänst för pappersfakturor

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.

Airfi Oy AB 28876901 PL 100 80020 Kollektor Scan

More than pure air