2+4 Garantivillkor

Airfi beviljar 2 års normal garanti + 4 års förlängd garanti för ventilationsaggregat tillverkade efter den 1 mars 2024!

Garantivillkor

2 års normal garanti

Airfi Oy AB (Tillverkare) tillhandahåller köparen av ventilationsaggregat som tillverkats efter den 1 mars 2024 två (2) års normal garanti från leveransdatum.

4 års förlängd garanti

Som en förlängd garanti tillhandahåller Tillverkaren en fyra (4) års garanti för vissa delar av ventilationsaggregatet från och med utgången av ovan nämnda två (2) års normalgarantiperiod.

Förlängd garantin täcker följande specifika delar: 

Följande villkor gäller för förlängd garantin:

Original Airfi-filter kan beställas på:

Airfi.fi/verkkokauppa Vid köp av original Airfi-filter från andra källor än Airfi:s webbutik måste deras äkthet styrkas med kvitto.

Förlängd garantin täcker inte:

Byte av garantirelaterade reservdelar under garantitiden måste utföras av auktoriserad serviceverkstad eller Tillverkaren

Auktoriserad serviceverkstada i Finland>

Garantivillkoren begränsar inte köparens rättigheter enligt konsumentlagstiftningen om köparen är en konsument.

More than pure air