Företagsansvar

Liksom många andra har jag länge varit bekymrad över miljöns tillstånd och har alltid gjort mitt bästa för att skydda den. På senare tid har jag insett att det bästa vi kan göra för miljön är att sälja så många av våra energieffektiva apparater som möjligt.”

-Izabella Lundberg, verkställande direktör, Airfi

Miljö

Att skydda miljön är en viktig del av allt vi gör: från första början har vi velat bygga de mest energieffektiva apparaterna på marknaden. Energibesparingar inom byggsektorn har en enorm inverkan på koldioxidutsläppen, och vårt främsta mål är att hjälpa företag och regeringar att uppnå sina mål för utsläppsminskningar.

För att EU ska kunna uppfylla sina klimatmål måste byggsektorn minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent till 2030 och eliminera koldioxidutsläppen till 2050. Som ett litet företag kan vi naturligtvis inte göra detta på egen hand, men vi arbetar ständigt för att se till att vi även i fortsättningen kan vara föregångare i branschen och spela vår roll i kampen mot klimatförändringarna. Vi hoppas att så många som möjligt av våra konkurrenter vill delta i denna tävling – det här är en tävling som bara har vinnare.

Vi tar också hänsyn till miljön på många andra sätt. Vi strävar efter att välja helt återvinningsbara material för våra produkter. Vi har också valt våra samarbetspartner på ett sätt som minimerar vårt koldioxidavtryck, vilket innebär att våra produkter i stor utsträckning är inhemska.

Vi använder så lite plast som möjligt på vårt kontor. Kontorspappret har valts ut så att det uppfyller FSC®-certifieringen. Vårt kontor är trivsamt, även om det mesta är gjort av gamla, begagnade föremål. Visste du att Airfi-produkterna har fått Nyckelflaggan? Märkningen visar att produkten är tillverkad i Finland och att den sysselsätter människor i Finland. Vi är ett socialt ansvarstagande företag och vår verksamhet skapar nya jobb i Finland.

Vi letar ständigt efter nya sätt att ta hand om vår planet. Därför stöder vi också den finländska 4H-organisationens Taimiteko, ett projekt som syftar till att plantera så många plantor som möjligt. Hittills har vi planterat tillräckligt många plantor för att kompensera 94 ton koldioxidutsläpp. För mer information om Taimiteko hittar du här: https://www.taimiteko.fi

Samhället

Förutom att ta hand om vår planet anser vi att det är viktigt att ta hand om lokalsamhället. Därför är vi stolta sponsorer av InterAction. InterAction är FC Inter Åbos projekt för att stödja juniorer och deras familjer. Med hjälp av ekonomiskt stöd har alla i samhället möjlighet att delta i idrott. Projektet för också samman familjer på ett meningsfullt och gemenskapsbaserat sätt.

Alla våra projekt kan inte planeras noggrant. När en kris drabbar ett lokalsamhälle eller på andra sidan Europa agerar vi omedelbart och instinktivt. Det är en del av vår kultur, eller snarare tror vi att det är en del av att vara människa.

More than pure air