Företagsansvar

Airfi Oy drivs av en passion för att designa och tillverka de mest energieffektiva ventilationsenheterna på marknaden. Vårt starka åtagande för hållbarhet och innovation är tydligt i varje aspekt av vår verksamhet. Airfi är dedikerade till ansvarsfulla affärsprinciper. Vi prioriterar välbefinnandet för våra anställda, uppmuntrar en välkomnande och stödjande arbetsmiljö och driver verksamheten med fokus på miljömässig hållbarhet.

“Jag är, liksom många andra, bekymrad över miljön och har alltid gjort mitt bästa för att skydda den. På senare tid har jag insett att det absolut bästa jag kan göra är att sälja så många av våra energieffektiva enheter som möjligt.”

Izabella Lundberg, verkställande direktör, Airfi

Hållbara åtgärder för miljön

Utöver miljöskydd.

Airfi strävar efter mer än miljöskydd och fokuserar på långsiktig utveckling, samhällsansvar och en mångfaldig arbetsstyrka.

Långsiktig utveckling.

Som ett relativt ungt företag omfamnar vi möjligheten att integrera hållbarhet i våra kärnverksamheter från början, vilket säkerställer en framtidssäker och miljömedveten grund.

Partnerskap för hållbarhet

Vi samarbetar med leverantörer, logistikföretag och andra partners för att minska miljöpåverkan och främja socialt ansvar längs hela leverantörskedjan.

Vardagliga åtgärder

Mångkulturell organisation.

Vi är en mångkulturell organisation. Jämställdhet förverkligas i vårt företag på ett sådant sätt att alla har samma möjligheter att utvecklas och avancera.

Återvinna allt.

Vi sorterar och återvinner allt avfall som genereras från vår verksamhet. Miljövänligt genom design

Miljövänligt genom design

Minimerad miljöpåverkan

Vi tar hänsyn till miljöpåverkan i varje skede, från design och tillverkning till material och livslängd.

Design för lång livslängd

Enheter är byggda för att hålla, vilket minimerar avfall och resursförbrukning långt in i framtiden.

Framtidsäker

Produkterna är enkla att underhålla och lätta att serva. På sä sätt förlänger vi livslängden och minskar behovet av utbyte.

Ansvarsfulla material

Återvunna och återvinningsbara material används när det är möjligt, med 100% återvinningsbar metall och miljövänliga ytmaterial.

Optimerad förpackning

Enhetsförpackningen är utformad för optimerad palltransport, vilket eliminerar slöseri med utrymme.

Minimerat tillverkningsavfall

Genom genomtänkt design och ansvarsfulla metoder genererar vår tillverkningsprocess minimalt avfall.

Samhället

Förutom att ta hand om vår planet anser vi att det är viktigt att ta hand om lokalsamhället. Därför är vi stolta sponsorer av InterAction. InterAction är FC Inter Åbos projekt för att stödja juniorer och deras familjer. Med hjälp av ekonomiskt stöd har alla i samhället möjlighet att delta i idrott. Projektet för också samman familjer på ett meningsfullt och gemenskapsbaserat sätt.

Alla våra projekt kan inte planeras noggrant. När en kris drabbar ett lokalsamhälle eller på andra sidan Europa agerar vi omedelbart och instinktivt. Det är en del av vår kultur, eller snarare tror vi att det är en del av att vara människa.

More than pure air