Yksityisyyskäytäntö

Airfi App

Airfi sovellus ei tallenna eikä käytä mitään tietoja käyttäjästä. Käyttäjätilejä tai vastaavia ei ole. Sovellus tallentaa kuitenkin salasanasi viimeisin käytettyyn ilmanvaihtokoneelle.

Sovellus ei ota yhteyttä verkkoon ja tallentaminen ei tapahtuu ulkopuolisiin palvelimiin eikä iCloudiin.

More than pure air