Model 100

Nästa generation av ventilationsaggregat

Airfis ventilationsaggregat skapar förutsättningar för en frisk och hälsosam luft i din lokal. Våra aggregat är utvecklade för nordens karga klimat. Med bättre flöde av kondesvatten fungerar aggregaten bättre och energisnålare under köldperioder.

Med vår AFPS-teknik når Model 60, Model 100 och Model 150-ventilationsaggregaten en årsverkningsgrad på A+.

Model 60 och Model 100 kan också installeras inne i skåp, eftersom bredden endast är 558mm.

Model 150

Nästa generation av ventilationsaggregat

Airfis ventilationsaggregat skapar förutsättningar för en frisk och hälsosam luft i din lokal. Våra aggregat är utvecklade för nordens karga klimat. Med bättre flöde av kondesvatten fungerar aggregaten bättre och energisnålare under köldperioder.

Med vår AFPS-teknik når Model 60, Model 100 och Model 150-ventilationsaggregaten en årsverkningsgrad på A+.

Model 60

Nästa generation av ventilationsaggregat

Airfis ventilationsaggregat skapar förutsättningar för en frisk och hälsosam luft i din lokal. Våra aggregat är utvecklade för nordens karga klimat. Med bättre flöde av kondesvatten fungerar aggregaten bättre och energisnålare under köldperioder.

Med AFPS når Airfi Oy:s Model60 , Model100, sekä Model150 -ventilationsaggregat en årsverkningsgrad på A+.

Model 60 och Model 100 kan också installeras inne i skåp, eftersom bredden endast är 558mm.

More than pure air