Projekt INTO1

2018-2019

Utveckling och testning av styrprogram för ventilationsprodukter.

Ventilationsproduktprogrammering och testprojekt INTO1, med målet innovativ produktutveckling, programmering och testning av ventilationssystemprodukter. Design och implementering av panel för bildskärmar. Ett nytt program och dess testning möjliggör lansering av en ekologisk och innovativ produkt på världsmarknaden. Ljudnivåer för Modell 60, 100, 150 ventilationsaggregaten testas i Zenner Oy: s laboratorium. Resultaten analyseras och produkterna testas i fältet före bredare distribution.

Ladda PDF (på finska)