Till oss på jobb

För oss är arbetstagarens välmående viktigt

 

LEDIGA ARBETSPLATSER

Vi söker för tillfället inte aktivt nya arbetstagare, men du kan alltid skicka en öppen ansökan till oss!

 

 

ÖPPEN ANSÖKAN

Du kan också skicka en fritt formulerad arbetsansökan per e-post till rekry@airfi.fi.