E-fakturor

Airfi Oy AB, 2887690-1
E-fakturaadress: 003728876901
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*

*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

Fakturor per e-post till skanningstjänsten

Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.
Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall
dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Adressen för e-post fakturor: 28876901@scan.netvisor.fi

 • Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
 • En enskild e-post får högst vara 5MB.
 • PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
 • PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
 • Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
 • Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.

Skanningstjänst för pappersfakturor

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i
fakturan och på kuvertet.

Airfi Oy AB
28876901
PL 100
80020 Kollektor Scan

 • Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vårleverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via
  skanningstjänsten.
 • För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
 • Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.